Strešná izolácia S-403 HFO, S-503 HFO a S 7129 HFO
Tieto produkty K Synthesia Technology sú dvojzložkové polyuretánové systémy, zložené z dvoch zložiek: polyol a izokianát. Sú navrhnuté tak, aby dosiahli uzavretú bunkovú štruktúru, čoho výsledkom je dokonale vodotesný produkt, ktorý dýcha. Sú to produkty s HFO technológiou /nenasýtené organické zlúčeniny zložené z vodíka ( Hydrogen), fluóru ( Fluorine)a olefínu ( Olefin)/ , ktoré nespôsobujú globálne oteplenie a nemajú žiadny vplyv na ozónovú vrstvu.
Aplikujú sa použitím špeciálneho reaktora/stroja, a to striekaním in situ, aby sa dosiahla čo najefektívnejšia tepelná a vodotesná izolácia v zmiešavacom pomere v objeme 1:1.
Tieto tri polyuretánové produkty úplne eliminujú tepelné mosty, a tým zabezpečujú súvislú bezvrstvovú izoláciu. Priľnavosť tejto peny k podkladu je veľmi dobrá, preto sa nevyžaduje, aby sa pridávali resp. použili ďalšie látky zlepšujúce priľnavosť alebo súdržnosť. Tieto dvojzložkové polyuretánové peny sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa dosiahol čo najhladší a najrovnejší povrch. Tieto peny tak isto ponúkajú vodotesnosť a tepelnú izoláciu v jednom procese, čím dávajú uzavretej bunke štruktúru a súvislú aplikáciu. Keďže sa tieto peny aplikujú vysokotlakovým zariadením s vynikajúcou rozpínavosťou, môžeme kľudne povedať, že sa jedná aj o excelentnú akustickú izoláciu.
Všetky tieto tri peny majú výborné tepelno -izolačné vlastnosti s tepelnou vodivosťou 0,028 W/mK pri hrúbke od 25mm do 75mm. Počet uzatvorených buniek u všetkých troch produktov je >90%.

Využitie:

Polyuretánová pena S-403 HFO sa hlavne využíva ako tepelná izolácia v uzatvorených budovách, v deliacich priečkach domov, priemyselných budovách a skladoch, lodiach, kontajneroch, veľkých murovaných chladničkách…Všetky tri peny S-403 HFO, S-503 HFO a S-7129 Roof HFO sa používajú ako externá tepelná izolácia plochých striech, terás, balkónov, základov okolo domu atď.
Na základe posledných výsledkov z testov reakcie na oheň EN 13501-1 v hrúbke 60mm, všetky tieto tri peny spĺňajú triedu reakcie na oheň Euroclass E. V jednoduchosti povedané, sú schopné odolávať priamemu ohňu na kratší čas, a to tým, že neparticipujú na rozšírení plameňov. Preto môžeme o tejto pene hovoriť ako o materiály, ktorý nepodporuje horenie.
Polyuretánová pena S-403 HFO spĺňa reakciu na oheň triedy B2 podľa DIN 4102.
Tieto tri produkty Synthesia Technology sú veľmi dobrou voľbou na efektívnu tepelnú, vodotesnú a akustickú izoláciu a to kvôli jednoduchej a rýchlej aplikácií a excelentnom prevedení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *